ມາເປັນຄອບຄົວດຽວກັບເຮົາ

ຄວາມເປັນມາຂອງຟູດແພນດ້າ

foodpanda (ຟູດແພນດ້າ) ແມ່ນຜູ້ນຳດ້ານການບໍລິການສົ່ງອາຫານລະດັບໂລກ. ປະຈຸບັນ ພວກເຮົາດຳເນີນງານໃນ 13 ປະເທດທົ່ວໂລກ ແລະ ຕອນນີ້ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າມາລາວແລ້ວ!

 

ດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງທີມໄຣເດີ້ ແລະ ພະນັກງານທຸກຄົນໃນທີມງານຂອງພວກເຮົາ ເຮົາເຊື່ອມໂຍງຄົນທີ່ຮັກໃນການກິນ ແລະ ບັນດາຮ້ານອາຫານແຊບໆ ທີ່ເປັນຄອບຄົວດຽວກັບເຮົາ. ການສົ່ງອາຫານຈະບໍ່ເປັນໃນແບບທີ່ທ່ານຄິດ ແລະ ເຄີຍສຳພັດມາອີກຕໍ່ໄປ.

ລູກຄ້າຂອງເຮົາມັກອາຫານແຊບໆ.
ທ່ານກະກຽມມັນ.
ພວກເຮົາສົ່ງໃຫ້.
ລາຍຮັບຂອງທ່ານທີ່ຫລາຍຂື້ນ

ທ່ານສາມາດເພີ່ມລາຍຮັບຂຶ້ນອີກຊ່ອງທາງໜຶ່ງເມື່ອທ່ານມາເປັນຄອບຄົວດຽວກັບເຮົາ. ບັນດາລູກຄ້າຂອງຟູດແພນດ້າ ບໍ່ເຄີຍຢຸດໃນການຄົ້ນຫາຮ້ານອາຫານແຊບໆໃນພື່ນທີ່ໃຫ້ບໍລິການຂອງຕົນ.

ການຊ່ວຍເຫລືອຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກເຮົາ

ເລີ່ມຈາກການສ້າງເມນູ ໄປຈົນເຖິງການສົ່ງລາຍງານປະຈຳອາທິດ, ການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງທ່ານ ພວກເຮົາຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອທ່ານໃນທຸກໆຂັ້ນຕອນ.

ປັບປ່ຽນໄດ້

ຢຸດໄດ້ ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກວ່າອໍເດີ້ຫລາຍເກີນໄປ. ທ່ານສາມາດອອກແບບວັນເວລາໃນການເຮັດວຽກຂອງທ່ານເອງ ເມື່ອໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດ ແລະ ປິດ.

ວິທີດຳເນີນງານ:

ລູກຄ້າປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນການສົ່ງຜ່ານແອັບ ຫລື ເວັບໄຊ ແລະ ເລືອກຮ້ານອາຫານໃນເຂດໃຫ້ບໍລິການ

ຮ້ານອາຫານກົດຍອມຮັບຄຳສັ່ງອໍເດີ້ທີ່ເຂົ້າມາຜ່ານ ແທັບເລັດທີ່ທາງຟູດແພນດ້າກະກຽມໃຫ້ ແລະ ເລີ່ມກະກຽມອາຫານສຳລັບການຂົນສົ່ງໃນເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້.

ໄຣເດີ້ຂອງເຮົາຈະມາຮັບເອົາອໍເດີ້ ເພື່ອນຳສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າພາຍໃນເວລາ 30 ນາທີ່ຫລັງຈາກອໍເດີ້ຖືກສັ່ງ

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຍໄດ້ຈາກອໍເດີ້ຂອງທ່ານກັບຟູດແພນດ້າທຸກໆເດືອນ ພ້ອມກັບ ຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດຂອງການດຳເນີນງານຂອງທ່ານ

ຂັ້ນຕອນໃນການເລີ່ມດຳເນີນງານກັບພວກເຮົາ

ຂັ້ນຕອນ1. ລົງທະບຽນອອນໄລນ໌

ຂັ້ນຕອນ2.

ລໍຖ້າອະນຸມັດ

ຂັ້ນຕອນ3.

ຟູດແພນດ້າຈະສົ່ງສັນຍາໃຫ້ທ່ານ

ຂັ້ນຕອນ4.

ເຊັນສັນຍາ

ຂັ້ນຕອນ5.

ລໍຖ້າຮັບແບບຢ່າງເມນູຂອງທ່ານ

ຂັ້ນຕອນ6.

ລໍຖ້າຮັບອຸປະກອນຈາກຟູດແພນດ້າ

ຂັ້ນຕອນ7.

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຜ່ານໂທລະສັບ

ຂັ້ນຕອນ8.

ຮ້ານອາຫານຂອງທ່ານຢູ່ໃນລະບົບຂອງຟູດແພນດ້າແລ້ວ

ຖ້າທ່ານສົນໃຈ, ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມດ້ານລຸ່ມ ແລະ ມາເປັນຄອບຄົວດຽວກັບເຮົາ ເພື່ອລາຍໄດ້ທີ່ຫລາຍຂຶ້ນ!
 

© 2019 foodpanda